Tori Hooldekodu hinnakiri alates 01.04.2024

  • Koht 2-kohalises toas 1320 eurot kuus 
  • Koht 1-kohalises toas maksab 1450 eurot kuus
  • Koht 2-kohalises toas uues maja osas dementsussündroomiga kliendile 1600 eurot kuus
  • Hoolduskulu maksumus on 600 eurot kuus.


    Alates 01.07.2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel. KOV katab: hoolduspersonali kulu, personali koolitusele, tööriietusele ning isikukaitsevahenditele, mille prognoositav maksumus on 600 EUR. Muud teenusega seotud kulud on 720-1000 eurot kuus.