Blogi

Üldhooldusteenust pakkuvad hoolekandeasutused

Üldhooldekodud
 

Väljaspool kodu üldhooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes osutatakse teenust inimestele, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole muul viisil võimalik tagada. Suurem osa teenuse kasutajatest on ööpäevaringse hooldusvajadusega eakad.

Üldhooldusteenust finantseeritakse põhiliselt inimeste endi ja/või nende ülalpidamiskohustusega pereliikmete ja/või osaliselt kohalike omavalitsuste poolt. Riigieelarvest kaetakse vaid enne 01.01.1993 üldhooldekodudesse elama asunud inimeste teenuse maksumus.

Hoolekandeasutuses pakutava üldhooldusteenuse vajadusel tuleb teha järgmist:

Loe lisaks

Abi vajav inimene peab saama hooldekodusse, isegi kui ei suuda maksta kohatasu

Kui veel mõni aasta tagasi oli võimalik saada voodikoht tavalisse hooldekodusse ja pikk järjekord oli enamasti erihooldekodusse, mis on spetsialiseerunud dementsetele inimestele või psüühiliste erivajadustega inimestele, siis nüüd on ka tavalisse hooldekodusse nii pikk järjekord, et sinna on võimatu kohta saada. Kes aitab lähedasi raske valiku ees? Vastavad sotsiaalkaitseministri Kaia Iva nõunik Eha Lannes ja sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist Ketri Kupper.


Loe lähemalt: https://60pluss.postimees.ee/6470982/abi-vajav-inimene-peab-saama-hooldekodusse-isegi-kui-ei-suuda-maksta-kohatasu

Loe lisaks

Hoolekandeasutuse elanikud saavad mitmeid abivahendeid senisest soodsamalt

Riigikogus tulevad kolmapäeval lõpphääletusele sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille alusel hakkavad hooldekodus viibivad eakad ja puuetega inimesed saama riigi toel abivahendeid samadel tingimustel nendega, kes elavad kodus. Riiklik soodustus laieneb ka ratastoolidele, kuuldeaparaatidele ja mähkmetele, mida seni loetelus polnud.
Loe lisaks