Kümme Sõmera Kodu klienti kolisid Pärnumaale

Kuna Sõmera Kodu on kavas sulgeda, majutati kümme seal seni erihooldusteenusel olnud klienti Pärnumaal üldhooldusteenuseid pakkuvasse Tori hooldekodusse.

“Tori hooldekodusse on elama asunud mõned Sõmera Kodu kliendid, kelle kohta on sotsiaalkindlustusamet teinud otsuse, mille kohaselt lõpetatakse ööpäevaringne erihooldusteenuse osutamine Sõmera Kodus,” selgitas Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd. Tema sõnul tugines otsus sotsiaalkindlustusameti koostatud rehabilitatsiooniplaanile, mille järgi pole neil inimestel erihoolekandeteenust vaja ja nende hooldamiseks sobib ka üldhooldekodu.


Murd lisas, et Tori hooldekodusse asusid elama need Sõmera Kodu kliendid, kes ei ole Saaremaalt pärit, vaid on varem elanud mandril ja suunatud Sõmera Kodusse erihoolekandeteenusele. “Samuti ei ela nende lähedased Saaremaal,” märkis Murd.


Sõmera kliente ei saadetaks mandrile, aga teatavasti on Saaremaa valla võimalustel piirid.

- Liida Kaare


“Kuna need inimesed on rahvastikuregistri järgi Saaremaa valla kodanikud, siis sõlmis lepingud Tori hooldekoduga, et neile sobivam hooldus tagada, Saaremaa vallavalitsus,” rääkis Reelika Murd. Kuna need Sõmera Kodus elanud inimesed on eestkostel, siis allkirjastas lepingud nende eestkosteasutus Lääne-Saare Hoolekanne.


“Need on kliendid, kes kirjutati hoolekandeasutusse sisse enne 2001. aastat ning kellega tegelemine piirdub nende vanuse või tervisliku olukorra tõttu vaid hooldamisega,” selgitas SKA juhtumikorraldaja Liida Kaare. Tema sõnul ongi riik nii-öelda maastiku puhastamise ette võtnud selleks, et vabanevate kohtade arvelt saaks uusi inimesi teenusele suunata.


“Sõmera kliente ei saadetaks mandrile, aga teatavasti on Saaremaa valla võimalustel piirid,” tõdes Kaare. “On ju Saaremaa kodudes veel inimesi, kes üldhooldekodu koha järjekorras ootavad.”


Kaare sõnul on see, et sotsiaalkindlustusamet Sõmera klientidele Tori Kodusse uued teenuskohad otsis, SKA poolt vastutulek. “Mandril on ju neid võimalusi rohkem,” tähendas ta.


Kaare selgitas, et otsuse, kes sealsetest klientidest Tori hooldekodusse kolima pidi, tegi Sõmera Kodu ise, soovitades koguni, keda kellega uues kohas ühte tuppa majutada. “Sealsed tegevusjuhendajad teavad täpselt, kes klientidest kui palju Saaremaaga seotud on,” tähendas Kaare. “Inimlikust seisukohast võttes loevad ju sellises olukorras sissekirjutusest palju rohkem Saaremaal tekkinud sidemed ja sõpruskond.”


Osale Sõmera klientidele leidsid Saaremaa eestkosteasutus ja vallavalitsus uued kohad Koluvere hooldekodus.


Liida Kaare andmeil on neid Sõmera kliente, kellele senise erihoolduse asemel üldhooldus määrati, kokku 23.


Sõmera klientidest on Saaremaa hooldekodudesse üldhooldusteenusele suunatud kuus inimest. Kaks inimest saadeti Pandivere ja üks Koeru hooldekodusse.


https://saartehaal.postimees.ee/6549962/kumme-somera-kodu-klienti-kolisid-parnumaale

Eelmine
Taas avas uksed Tori Kodu
Järgmine
Abi vajav inimene peab saama hooldekodusse, isegi kui ei suuda maksta kohatasu

Lisa kommentaar

Email again: